Klasično računovodstvo s kompletno obdelavo podatkov v servisu

Veliko ljudi ima še vedno strah pred računalniki in programi za vodenje poslovanja. Mnogi pravijo, da svoj del posla obvladajo do potankosti, urejanje dokumentacije pa jim ne gre. Tudi pri podjetnikih ni nič drugače. Zato je za manjša podjetja in s.p.-je ta način dela še vedno priporočljiv. Zaradi ročnega vnosa podatkov v servisu je posledično ta storitev cenovno nekoliko manj ugodna kot spletno poslovanje. Velika pomanjkljivost tega načina dela je v tem, da je dokumentacija, ki jo potrebujete v določenem trenutku, "kot zakleto" vedno v servisu. Istočasno je potrebno za vsako informacijo poklicati v računovodstvo, ki pa tudi verjetno ni takoj in v vsakem trenutku dosegljivo in na voljo.

Lahko vam zagotovimo, da smo tako po kvaliteti opravljenega dela in ceni storitve med najugodnejšimi servisi. Pokličite nas in se prepričajte!!!

Storitev klasičnega računovodstva zajema sledeče usluge:

* vnos podatkov v program;
* vodenje glavne knjige;
* vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev;
* vodenje evidence osnovnih sredstev;
* seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev;
* vodenje finančnega prometa preko transakcijskega računa - TRR;
* vodenje evidenc, plačil in obračun DDV;
* obračun plač in ostalih izplačil fizičnim osebam po pogodbi;
* oddajanje obrazcev za FURS in ZPIZ;
* izdelava poročil za Banko Slovenije;
* sestavljanje in izdelava letnega poročila in davčne napovedi;
* vse, kar se partnerja medsebojno dogovorita......

© Copyright 2021 |  LAN-GEA d.o.o. |  All Rights Reserved

Designed with Mobirise - More