Klasično računovodstvo s kompletno obdelavo podatkov v servisu - BERAT računovodstvo

BERAT d.o.o., podjetje za računovodske in knjigovodske storitve
Najvišja možna bonitetna ocena AA+
BERAT d.o.o., Tavčarjeva ulica 3, 4240 Radovljica
podjetje za računovodstvo in knjigovodstvo
E-mail: info@berat.si
04*530 54 51; 041*64 90 06
Pojdi na vsebino

Klasično računovodstvo s kompletno obdelavo podatkov v servisu

Računovodstvo
Klasično računovodstvo

Veliko ljudi ima še vedno strah pred računalniki in programi za vodenje poslovanja. Mnogi pravijo, da svoj del posla obvladajo do potankosti, urejanje dokumentacije pa jim ne gre. Tudi pri podjetnikih ni nič drugače. Zato je za manjša podjetja in s.p.-je ta način dela še vedno priporočljiv. Zaradi ročnega vnosa podatkov v servisu je posledično ta storitev cenovno nekoliko manj ugodna kot spletno poslovanje. Velika pomanjkljivost tega načina dela je v tem, da je dokumentacija, ki jo potrebujete v določenem trenutku, "kot zakleto" vedno v servisu. Istočasno je potrebno za vsako informacijo poklicati v računovodstvo, ki pa tudi verjetno ni takoj in v vsakem trenutku na voljo.

Lahko vam zagotovimo, da smo tako po kvaliteti opravljenega dela in ceni storitve med najugodnejšimi servisi. Pokličite nas in se prepričajte!!!

KLASIČNO računovodstvo zajema:
• vnos podatkov v program,
• vodenje glavne knjige,
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,
• vodenje evidence osnovnih sredstev,
• seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
• vodenje finančnega prometa preko TRR,
• vodenje evidenc, plačil in obračun DDV,
• obračun plač in ostalih izplačil fizičnim osebam po pogodbi,
• oddajanje obrazcev za FURS in SPIZ,
• izdelava poročil za Banko Slovenije,
• sestavljanje in izdelava letnega poročila in davčne napovedi,
• vse, kar se stranki med seboj dogovorita......

Klasično računovodstvo
BERAT d.o.o., Tavčarjeva ulica 3, 4240 RADOVLJICA; tel.: 04 530 54 51; fax: 04 530 54 52; gsm: 041 64 90 06; DDVID:SI60343800; M.Š.: 5652057; email: info@berat.si; http:www.berat.si
Nazaj na vsebino