Cenik naših storitev, razni ugodni paketi za s.p. in podjetja..... - BERAT računovodstvo

BERAT d.o.o., podjetje za računovodske in knjigovodske storitve
Najvišja možna bonitetna ocena AA+
BERAT d.o.o., Tavčarjeva ulica 3, 4240 Radovljica
podjetje za računovodstvo in knjigovodstvo
E-mail: info@berat.si
04*530 54 51; 041*64 90 06
Pojdi na vsebino

Cenik naših storitev, razni ugodni paketi za s.p. in podjetja.....

Cenik računovodskih storitev

Naše vodilo so prijazne cene računovodskih storitev do uporabnika, obenem pa visoka kakovost opravljenih storitev. Cene so transparentne in vnaprej dogovorjene s stranko – brez kakršnihkoli nepričakovanih dodatnih stroškov, ki bi vas spravljali v slabo voljo.
Za ceno naših storitev se dogovorimo na začetku sodelovanja in sicer na podlagi vašega letnega obsega poslovanja. Storitve se obračunavajo kot pavšalni mesečni znesek. V primeru, da se vaš obseg dela spremeni za več kot 10% (v + ali -), se tudi cena storitve prilagodi, vendar le z dogovorom. Ta način obračunavanja vam omogoča, da ste vedno vnaprej seznanjeni z zneskom za plačilo naših storitev.

Glede na to, da opravljamo 2 sistema vodenja računovodstva - klasičnega in spletnega, se tudi cene storitev nekoliko razlikujejo. Naj vam predstavimo nekaj konkretni izračunov cen za naše storitve:


KLASIČNO  RAČUNOVODSTVO  
(izračun je zgolj informativne narave in je stvar medsebojnega dogovora med strankami)
Manjše podjetje
Malo podjetje
Večje podjetje
Veliko podjetje
Mali samostojni podjetnik
Pri klasičnem načinu vodenja računovodstva in knjigovodstva za vas opravljamo naslednje storitve:
• vnos podatkov v program,
• vodenje glavne knjige,
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,
• vodenje evidence osnovnih sredstev,
• vodenje finančnega prometa preko TRR,
• vodenje evidenc, plačil in obračun DDV,
• obračun plač in ostalih izplačil fizičnim osebam po pogodbi,
• oddajanje obrazcev za FURS in SPIZ,
• sestavljanje in izdelava letnega poročila in davčne napovedi,
• vse, kar se stranki med seboj dogovorita......

SPLETNO (INTERNETNO)  RAČUNOVODSTVO  
(izračun je zgolj informativne narave in je stvar medsebojnega dogovora med strankami)
Manjše podjetje
Malo podjetje
Večje podjetje
Veliko podjetje
Mali samostojni podjetnik
Pri spletnem načinu vodenja računovodstva in knjigovodstva za vas opravljamo naslednje storitve:
  • vodenje glavne knjige
  • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
  • vodenje evidence osnovnih sredstev
  • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV
  • obračun plač in ostalih izplačil fizičnim osebam po pogodbi
  • oddajanje obrazcev za FURS in SPIZ
  • sestavljanje in izdelava letnega poročila in davčne napovedi
  • brezplačno servisiramo vašo programsko opremo
  • nudimo brezplačno strokovno pomoč in svetovanje
  • vse, kar se stranki predhodno med seboj dogovorita......

BERAT d.o.o., Tavčarjeva ulica 3, 4240 RADOVLJICA; tel.: 04 530 54 51; fax: 04 530 54 52; gsm: 041 64 90 06; DDVID:SI60343800; M.Š.: 5652057; email: info@berat.si; http:www.berat.si
Nazaj na vsebino